Overnatting/Servering Aktiviteter/Severdigheter  
Fritekstsøk:
  Velg hva du har lyst til å gjøre og oppleve

Online booking for Numedal

Velg type:
Velg kommune:
Fra:
Til:

Noen fakta om Hardangervidda

Hardangervidda Nasjonalpark ble opprettet i 1981 og  er landets største med 3430 km². I tillegg er det to landskapsvernområder – Skaupsjøen/Hardangerjøkulen og Møsvatn Austfjell på tilsammen 865 m². Verneområdene er fordelt på åtte kommuner og tre fylker.
Omlag halvparten av nasjonalparken er på privat grunn.

Hardangervidda er Europas største høyfjellsplatå.
Det harde grunnfjellet i de sørøstlige delene av Hardangervidda og ved Sørfjorden er rester av over 1000 mill. år gammelt fjellandskap.

Vidda var dekket av hav i ca. 150 mill år, og det ble avsatt et sedimentert lag på flere hundre meter. Gjennom den kaledonske fjellformasjonen ble store flak av grunnfjell presset innover Hardangervidda, Jotundekket. Dette skjedde for ca. 400 mill år siden.
I løpet av istiden har det skjedd en siste modellering av terrenget til slik det framstår i dag

Hardangervidda har Europas største villreinstamme.
Selv om størrelsen på villreinstammen har variert sterkt opp gjennom årene, befinner faktisk omtrent halvparten av Europas villrein seg på Hardangervidda. Etter at isen trakk seg tilbake for ca. 9000 år siden, fulgte reinen raskt etter på næringssøk etter laven som var blant de første plantene som fikk fotfeste på vidda. Fra vinterbeite på østvidda trekker flokkene hver vår vestover, hvor det finnes gode og næringsrike sommerbeiter. Når så høsten kommer, trekker dyrene igjen østover hvor den lettere kan finne mat vinterstid.

Hardangervidda er det sydligste området med arktisk preget flora og fauna.
Her møtes nordlige og sørlige, østlige og vestlige plantearter. Her finnes mange gressarter, og kjenninger fra lavlandet som skogstorkenebb, rød jonsokblom og forglemmegei. Langs stier og på voller vil du på varme dager se snøsøten, den blåeste av alle fjellplantene. På de mest næringsrike voksestedene finnes også planter som tilhører orkidefamilien, brudespore og hvitkurle er eksempler på dette. Østvidda har også en sjeldenhet, det er åkerbær som vokser rundt Mårvann. Det kan også nevnes at planten gullmyrklegg har sin sørgrense midt på Østvidda, omtrent ved Langesjøen.
Plante-og dyrelivet gjør Hardangervidda til et av våre aller mest verdifulle og interessante naturområder. Bare på Sentralvidda er det påvist over 20 forskjellige arter pattedyr og drøyt 100 fuglearter. 

Hardangervidda har mange kulturminner.
Hardangervidda har vært brukt fra steinalderen og fram til i dag og er rik på kulturminner, særlig langs vassdragene. De mest vanlige kulturminnene er de mange små mer eller mindre sammenraste steinbuene vi støter på når vi befinner oss utenfor allfarvei. Et annet minne etter tidligere generasjoners bruk av vidda er dyregraver som ble brukt under villreinfangst. Finner vi for eksempel en rekke med omtrent hodestore stein som med et mellomrom på ca 20 meter ligger enkeltvis oppe på større stein eller løsblokker, så står vi antakeligvis ved et drivfangstanlegg. Denne fangstmetoden for villrein, som er den eldste vi kjenner til, ble tradisjonelt brukt i hele området.

Hardangervidda gir muligheter for et variert, rikt og mangfoldig friluftsliv.
Hardangervidda har et stort rutenett med merkede stier og løyper både sommerstid og vinterstid. Turistforeningene vil kunne gi opplysninger om aktuelle overnattingssteder i fjellet, om selvbetjeningshytter (med proviant), ubetjente hytter (uten proviant) og om betjente hytter og private losjisteder.

 
Tips en venn

 

Dette nettstedet eies og drives av Numedalsnett AS,  Telefon 32 74 39 30,   Mobil 977 90 790
Postadresse: Numedalsnett AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Innholdsansvarlig: Knut Morten Bjørnsrud   Webmaster: Numedalsnett ASNumedalsnett AS  Epost: Numedalsnett AS

Numedalsnett
Uvdal Resort