Overnatting/Servering Aktiviteter/Severdigheter  
Fritekstsøk:
  Velg hva du har lyst til å gjøre og oppleve

Online booking for Numedal

Velg type:
Velg kommune:
Fra:
Til:

Reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kommune

Klart for neste trinn i prosessen. Torsdag inviteres det til åpent innspillsmøte vedrørende forprosjekt til reiselivsstrategi på Rødberg hotell.


Av Aud Åshild Bjørnsrud


Del |

Det har lenge vært et ønske om en gjennomarbeidet reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kommune. NHO’s strukturrapport og regjeringens nye reiselivsplan som ble lansert i april 2012 gjorde en lokal reiselivsstrategi om mulig enda mer aktuell, og første møte med dette tema på agendaen ble holdt 31. november samme år.

Reiselivsrådgiver Børre Berglund var med også på novembermøtet, og har jobbet med tilsvarende prosesser både i Hallingdal og andre regioner og destinasjoner i Norge. En klar forventning og forutsetning i den nye reiselivsplanen er økt samhandling og samorganisering på tvers av tidligere kommunegrenser. Nore og Uvdal Næringsselskap tok derfor initiativ til en prosess for å se på samorganisering av de tre Numedalskommunene. Samtidig har det også pågått et arbeid hvor man vurderer en eventuell etablering av regionalpark i Numedal. I påvente av avklaring på disse to forhold har den lokale reiselivsstrategien for Nore og Uvdal blitt satt på vent.

Utgangspunktet for invitasjonen til nevnte møte er følgende innstilling fra Formannskap den 13. januar 2014:

«Nore og Uvdal kommune utsetter igangsetting av utarbeidelse av en lokal reiselivsstrategi.

Konklusjonen fra næringsselskapets henvendelse til nabokommunene om etablering av felles destinasjonsselskap, dannelse av destinasjonsselskaper på landsdels nivå og eventuell etablering av regionalpark i Numedal, bør være med i beslutningsgrunnlaget før det tas en beslutning om videre arbeid med en kommunal reiselivsstrategi.

Administrasjonen i samarbeid med næringsselskapet gjennomfører en kartlegging av tidligere utarbeidede planer og prosesser som grunnlag for videre arbeid og prioriteringer.

Behovet for en ny hyttebrukerundersøkelse bes vurdert. Ny sak til formannskapet 28.04. og kommunestyret 05.05.14.»

- Dette arbeidet er nå i gang, reiselivsrådgiver Børre Berglund bistår oss i denne prosessen. Børre har startet å gå igjennom tidligere gjennomførte planer og prosesser, og ønsker i denne forbindelse å samle næringsaktører til et åpent innspillsmøte. Vi håper så mange som mulig har muligheten til å delta, slik at vi har felles forståelse og forankring av det videre arbeidet med reiselivsstrategien, sier turist- og markedssjef Stein Rudi Austheim og næringskonsulent Terje Halland i Nore og Uvdal kommune som sammen står bak invitasjonen til møtet.

En kunnskapsbasert strategi

Ny reiselivsstrategi synliggjør landbrukets bidrag

 
Tips en venn

 

Dette nettstedet eies og drives av Numedalsnett AS,  Telefon 32 74 39 30,   Mobil 977 90 790
Postadresse: Numedalsnett AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Innholdsansvarlig: Knut Morten Bjørnsrud   Webmaster: Numedalsnett ASNumedalsnett AS  Epost: Numedalsnett AS

Numedalsnett
Uvdal Resort